mitz cinthia mitterhuber

coloured pencil on paper, 42 x 59,4 cm, 2014coloured pencil on paper, 42 x 59,4 cm, 2014coloured pencil on paper, 42 x 59,4 cm, 2014coloured pencil on paper, 42 x 59,4 cm, 2014coloured pencil on paper 84,1 x 59,4 cm, 2014coloured pencil on paper, 84,1 x 59,4 cm, 2014coloured pencil on paper, 84,1 x 59,4 cm, 2015coloured pencil on paper, 84,1 x 59,4 cm, 2015coloured pencil on paper, 84,1 x 59,4 cm, 2015

coloured pencil on paper, 42 x 59,4 cm, 2014coloured pencil on paper, 42 x 59,4 cm, 2014coloured pencil on paper, 42 x 59,4 cm, 2014coloured pencil on paper, 42 x 59,4 cm, 2014coloured pencil on paper, 42 x 29,7 cm, 2014coloured pencil on paper, 42 x 29,7 cm, 2014coloured pencil on paper, 42 x 29,7 cm, 2014coloured pencil on paper, 42 x 59,4 cm, 2014coloured pencil on paper, 42 x 59,4 cm, 2014